Ratusz.info

Noe av det beste i livet er feil

Regionen gir nesten €1 million til midlertidig bolig for hjemløse

Den Regionale Regjeringen I Brussel har satt av nesten €1 million til å konvertere for tiden tomt rom i ulike bygninger til boliger. Ideen er å skape trygge, midlertidige boliger for 500 hjemløse i en kritisk periode.

Antall mennesker som hekker i tomme eiendommer har økt det siste året på grunn av migrasjonskrisen, koronakrisen og mangel på rimelige alternativer generelt i hovedstaden. For å forbedre sikkerheten og velferden til mennesker som bor i tomme eller forlatte rom, øremerkes regjeringen €965 000 for midlertidige boliger.

Pengene vil bli brukt av organisasjoner som arbeider med hjemløse, innvandrere eller i den rimelige boligsektoren for å skape levelige rom i for tiden tomme eiendommer. Tillatelse må innhentes og en avtale inngått med eierne av eiendommene.

Finansieringen kompenserer ikke eiere av eiendommene, men vil i stedet gå mot nyttekostnader, sengetøy og andre forbedringer som trengs for å gjøre eiendommen trygg for beboerne. Prioritet vil bli gitt til hjemløse mindreårige, personer med psykiske problemer og familier med barn.

Regjeringen er opptatt av å se større prosjekter ta form, for eksempel en bygning eller blokkere boliger minst 100 personer. Dette vil lette styringen av prosjektet, sa det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.